Simpukka: Lapsettomien yhdistys

Kenelle yhdistyksenne on suunnattu/tarkoitettu?

Lapsettomien yhdistys Simpukkka ry on yhteisö kaikille tahatonta lapsettomuutta kokeneille.
Olennaista on oma kokemus siitä, että ei voi syystä tai toisesta saada lasta tai lisää lapsia,
vaikka haluaisi. Lapsettomuuskokemus voi yhä olla osa elämää, vaikka olisi lapsen tai lapsia saanutkin tai olisi päätynyt elämään yksin tai kaksin.

Simpukka-yhdistys on tarkoitettu erilaisissa elämäntilanteissa oleville lapsettomille:

 • henkilöille ja pareille, jotka epäilevät oman lasten saamisensa olevan vaikeutunutta
 • hedelmöityshoidoissa käyville
 • adoptioprosessissa oleville
 • sijaisvanhemmuutta pohtiville
 • lapsellisille lapsettomille- niille, jotka ovat saaneet lapsen esim. hoidoilla tai adoptoimalla
 • sekundaarisesti lapsettomille
 • kaksin elämiseen päätyneille
 • elämäntilannelapsettomille

Tavoitteenamme on edistää lapsettomuutta kokeneiden jheidän läheistensä hyvinvointia ja yhteiskunnallista asemaa. 

Millaista toimintaa yhdistyksellänne on?

Tarjoamme monipuolisesti vertaistukea verkossa ja eri puolilla Suomea. Vertaistukiryhmiä kokoontuu usealla eri paikkakunnalla Helsingistä Rovaniemelle. Keskustelu toisten samankaltaisissa tilanteissa olevien tai niitä läpikäyneiden kanssa helpottaa omaa oloa ja saattaa antaa työkaluja omien sisäisten
solmukohtien aukaisemiseen. Haluamme auttaa lapsettomia solmimaan yhteyksiä toisiinsa ja jakamaan yhdessä kokemuksiaan.

Vertaistukiverkossa sopii myös heille, joiden paikkakunnalla ei ole vielä vertaistukiryhmää ja henkilöille, jotka kokevat ryhmätoiminnan itselleen vieraana.

Simpukka ylläpitää Facebookissa neljää vertaiskeskusteluun tarkoitettua, suljettua ryhmää:

 • Suljettu Simpukka - ryhmä on keskusteluryhmä kaikille lapsettomuutta kokeneille
 • Lapselliset lapsettomat - ryhmä niille, jotka tavalla tai toisella ovat saaneet lapsen, mutta joille lapsettomuuskokemus on yhä osa elämää.
 • Helminauha- ryhmä niille, jotka pohtivat tai ovat lahjasoluhoidoissa tai ovat saaneet lahjasolujen avulla lapsen/lapsia.
 • SYKE-verkosto- ryhmä niille, joiden kohdalla esimerkiksi hoidot on päätetty lopettaa ja
  elämä jatkuu ilman lapsia.

Simpukan nettisivuilla voi vertaistukea etsiä anonyymisti. Vertaisvälityksen kautta voi etsiä
itselleen henkilökohtaista, juuri itselle sopivaa tukea. Simpukan keskustelufoorumilla
voi keskustella anonyymisti muiden samaa kokeneiden ja esimerkiksi hedelmöityshoitoja läpi käyvien kanssa.

Simpukka järjestää parisuhdetoimintaa: Rikasta minua-kursseja, SimpukkaParit -päiviä sekä lyhyempiä parisuhdetuokioita, yleensä osana vertaistukiryhmien toimintaa. Parisuhdetoimintaa ohjaavat koulutetut vertaisohjaajat ja Simpukan työntekijät.

Tarjoamme monipuolisesti mahdollisuuksia mielenkiintoiseen vapaaehtoistyöhön vertaistuen parissa. Simpukassa vertaistukijat voivat toimia erilaisissa tehtävissä kiinnostuksensa mukaan:

 • Vertaistukiryhmien vetäjinä ja verkostojen vastuuhenkilöinä
 • Vertaisvälityksen kautta tukijoina
 • Keskustelufoorumin ja Facebook-keskusteluryhmissä verkkovertaisina
 • Parisuhdetapaamisten vertaisohjaajina (SimpukkaParit -toiminta)
 • Simpukka-lehden toimituskunnassa ja sisällön tuottajina
 • Hallituksen jäseninä
 • Kokemusasiantuntijana

Tarjoamme myös tapahtumia ja koulutuksia ympäri Suomea.Tulevista tapahtumista saa enemmän tietoa verkkosivuiltamme.

Miten yhdistykseen voi liittyä?

Simpukka-yhdistyksen jäseneksi pääset maksamalla jäsenmaksun Simpukan verkkokaupassa tai täyttämällä liittymislomakkeen.

Simpukka tarjoaa myös erilaisia jäsenyyden malleja:

Pariskunta: 
taloudessa2 jäsentä (jäsen ja perhejäsen), 1lehti/talous, 32 € / vuosi
Yksin liittyvä:
yksin asuva henkilö, tai jos pariskunnasta vain toinen haluaa liittyä jäseneksi, 26 € / vuosi
Perhejäsen: 
yksin liittyneen puoliso voi myöhemmin liittyä jäseneksi, 6 € / vuosi
Kannatusjäsen:
yksityinen henkilö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa, 1 lehti/vuosi, 10 € / vuosi
Ammattilaisjäsen:
35 € / vuosi
Kannatusyhteisö:
järjestöt ja esim. klinikat voivat liittyä kannatusyhteisöiksi, 75 € / vuosi

Miksi yhdistykseen kannattaa liittyä?

Jäsenenä tuet työtä, jota yhdistys tekee lapsettomuustietouden lisäämiseksi. Mahdollistat sen, että
mahdollisimman monet saavat tarvitsemaansa vertaistukea, ja olet mukana edistämässä lapsettomien asemaa ja teet mahdolliseksi vaikuttamis- ja edunvalvontatyön. Jäsenenä pääset vaikuttamaan myös yhdistyksen tulevaisuuteen ja suuntaan.

Jäsenmaksua vastaan saa muun muassa:
Simpukka-lehden 4 kertaa vuodessa, jäsenten uutiskirjeen neljä kertaa vuodessa, ajankohtaisia tiedotteita tapahtumista ja toiminnasta, ajoittain tarjouksia tuotteista ja palveluista, sekä infopaketin, joka sisältää viimeisimpiä Simpukka-lehtiä, yhdistyksen esitteen, "Lapsen muotoinen unelma" ja "Kun lasta ei kuulu" -vihkoset sekä tietoa hedelmöityshoidoista. Pariskuntajäsenten
infopakettiin kuuluu myös "Mies ja lapsettomuus" -vihkonen.

Millä eri tavoin yhdistystänne voi tukea?

Voit tukea Simpukka-yhdistyksen toimintaa myös tekemällä lahjoituksen. Lahjoittaa voi haluamansa kokoisen summan, ja lahjoituksia voivat tehdä yksityiset henkilöt sekä esimerkiksi yritykset tai yhdistykset. Lahjoittajien nimet julkaistaan lahjoittajan niin toivoessa Simpukka-yhdistyksen www-sivuilla. Halutessasi tehdä lahjoituksen, ota yhteyttä simpukka(at)simpukka.info tai 0400 844 823.

Yritykset, yhdistykset ja muut yhteisöt voivat tukea Simpukka-yhdistyksen toimintaa liittymällä
kannatusyhteisöksi. Kiitokseksi kannatuksesta yhteisö saa Simpukka-lehden vuosikerran sekä halutessaan näkyvyyden Simpukka-yhdistyksen sivuilla julkaistavassa kannatusyhteisöjen listassa.

Voit tukea Simpukkaa näillä edellä mainituilla kannatusjäsenyyksillä tai tukemalla suoraan rahallisesti. Myös vapaaehtoistyöllä voi tukea toimintaamme ja edesauttaa lapsettomien asiaa.

Julkaisu: 17.11.2016

Vastaukset: 
Anniina Valkonen, 
vertaistukikoordinaattori,

Lapsettomien yhdistys Simpukka ry