Päivähoidon monet muodot

Perhepäivähoito

Perhepäivähoitoon kodinomaista hoitoa alle kouluikäisille lapsille. Perhepäivähoito hoitajan tai lapsen kodissa tapahtuvaa toimintaa. Perhepäivähoidossa korostuvat kodinomaisuus, perushoito, leikki ja kiireettömyys.

Perhepäivähoitajana voi toimia perhepäivähoitajan peruskurssin tai ammattitutkinnon suorittanut henkilö tai muu kasvatusalan ammattilainen. Perhepäivähoitoryhmässä voi olla vakituisesti neljä allekouluikäistä kokopäivähoitoa tarvitsevaa lasta. Ryhmään lasketaan mukaan hoitajan omat alle kouluikäiset lapset. Ryhmään voidaan sijoittaa iltapäiväksi esiopetusikäinen- tai kouluikäinen lapsi.

Perhepäivähoitajan työaika muodostuu lasten hoitopäivien mukaan. Yleensä perhepäivähoitajan työaika on noin 8-9tuntia päivässä. 

Ryhmäperhepäivähoito

Ryhmäperhepäivähoito on perhepäivähoidon ja päiväkodinvälimuoto. Ryhmäperhepäivähoidossa kaksi perhepäivähoitajaa työskentelee kunnan tarjoamissa tiloissa. Lapsiryhmän koko on kahdeksan alle kouluikäistä lasta. Ryhmään voidaan lisäksi sijoittaa kaksi osapäiväistä esiopetus- tai kouluikäistä lasta. 

Ryhmäperhepäivähoidon aukioloajat muodostuvat lastenhoitoajoista. Yleensä hoitoajat ajoittuvat ajalle 7-17. 

Päiväkoti

Päiväkodeissa tarjotaan varhaiskasvatusta jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Päiväkodissa lapset on jaettu erilaisiin lapsiryhmiin. Lapsiryhmissä työskentelee lastentarhanopettajia ja lastenhoitajia. Alle 3-vuotiaiden ryhmässä yhtä hoitajaa kohden voi olla maksimissaan neljä lasta. Yli3-vuotiaita saa hoitajaa kohden olla kahdeksan.