Lapsen puheenkehitys

0-6kk vauva

Ensimmäisinä elinkuukausinaan vauva ei vielä puhu. Hänen ainoa viestitys keino on itku. Sillä vauva yleensä ilmaisee erilaisia tarpeitaan esimerkiksi nälkäänsä tai märkää vaippaa.

Kun vauvan itkemällä antamiin viesteihin vastataan, alkaa vauva käsittää että hänen viestimisellään on merkitys. Kun vauva itkee nälkäänsä ja hänelle annetaan maitoa vauva ymmärtää että kertomalla tarpeesta siihen vastataan. Myös katsekontakti lapsen ja vanhemman välillä vauvaiässä on tärkeää. Katsekontaktin luominen luo pohjaa sanattomanviestinnän kehitykselle.

Vastasyntynyt erottaa toisistaan kaikki noin 150 maailman eri kielissä esiintyvää äännettä. Puoleen ikävuoteen mennessä taito katoaa ja vauva herkistyy tunnistamaan erityisesti ne äänteet, jotka esiintyvät hänen omassa äidinkielessään. Muutaman viikon iässä vauva alkaa äänellä yksittäisillä vokaaleilla. Myöhemmin nämä äänteet yhdistyvät erilaisiksi vokaaliyhdistelmiksi: aiiii, äiiiii.

Vauvat eivät pelkillä äänteillä kommunikoi. Hottavat pian käyttöön koko ääneellisen skaalansa: he kiljahtelevat, murahtelevat ja örisevät kuin pienet viidakon eläimet.

6-12kk vauva

Puolenvuoden iässä vauva ottaa vokaalien lisäksi käyttöön myös konsonantit eli hän alkaa jokeltaa. Jokeltelu on tavujen rytmikästä toistelua esimerkiksi: tä-pä-tä-tä. Mikäli vauva jokeltelee monipuolisesti alle vuoden iässä, hän todennäköisesti oppii myös puhumaan ajallaan. Jokeltelulla on siis suuri merkitys puheenkehityksen kannalta.

Kun aletaan lähestyä yhden vuoden ikää alkaa vauva ymmärtää jo puhetta hieman, vaikka hän ei vielä sanoja sanokaan. Puheen ymmärrys ilmenee esimerkiksi niin että kun kutsut lastasi nimellä hän tulee luoksesi. Lapsi saattaa myös etsiä katseellaan esineen jonka pyydät esimerkiksi lamppu.

Vajaan vuoden iässä lapsi alkaa myös noudattaa pieniä käskyjä. Jos esimerkiksi pyydät häntä vilkuttamaan isille hän saattaa tehdä niin.

1-3vuotias lapsi

Lapsi sanoo yleensä ensimmäisen sanansa noin vuoden iässä. Puolentoistavuoden iässä lapsen sanavarasto laajenee hurjaa vauhtia. Puolitoistavuotias lapsi hallitsee yleensä noin 50sanaa. Noin kahden vuoden iässä lapsen sanavarastossa on yleensä jo noin 250sanaa. On hyvä kuitenkin muistaa että tässä vaiheessa lapsien puheenkehityksessä on suuria eroja. Osa alle kaksivuotiaista ei sano kuin muutamia sanoja. Toiset taas alkavat ennen kaksivuotissyntymäpäiväänsä muodostaa jo lyhyitä lauseita. Yleensä lapset alkavat muodostaa lauseita 18-24kuukauden iässä.